Gm版本库

 找回密码
 立即注册

LEG/BLUE引擎合击技能强化需要凑齐装备条件提升技能脚本 - 传奇私服脚本

查看: 421|回复: 0

LEG/BLUE引擎合击技能强化需要凑齐装备条件提升技能脚本

[复制链接]
发表于 2017-12-18 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[@main]
<COLOR=clFuchsia 终极合击为普通合击的3级开始升级,每升级一级合击冷却时间减少1秒威力+500>\
<COLOR=clFuchsia 升级4-6级合击等级需要费用为:战神首饰一套8件(任何职业)=合击4→6级>\
<COLOR=clFuchsia 升级7-9级合击等级需要费用为:星王首饰一套8件(任何职业)=合击7→-9级>\
<COLOR=clFuchsia 升级10-11级合击等级需要费用为:极品星王首饰一套8件(任何职业)=合击10→11级>\
<COLOR=clFuchsia 升级12-13级合击等级需要费用为:至尊星王首饰一套8件(任何职业)=合击12→13级>\
<COLOR=clFuchsia 升级14-15级合击等级需要费用为:天赐星王首饰一套8件=合击★14→15级★>\
<升级破魂斩/@破魂斩>        <升级雷霆一击/@雷霆一击>    <升级劈星斩/@劈星斩> \
<升级火龙气焰/@火龙气焰>      <升级末日审判/@末日审判>    <升级噬魂沼泽/@噬魂沼泽>  \


[@噬魂沼泽]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 2
#act
DelayGoto 12 @噬魂沼泽3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级噬魂沼泽,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@噬魂沼泽3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 噬魂沼泽 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 噬魂沼泽 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【噬魂沼泽】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


[@破魂斩]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 2
#act
DelayGoto 12 @破魂斩3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级破魂斩,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@破魂斩3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 破魂斩 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 破魂斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【破魂斩】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


[@劈星斩]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 2
#act
DelayGoto 12 @劈星斩3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级劈星斩,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@劈星斩3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 劈星斩 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 劈星斩 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【劈星斩】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


[@火龙气焰]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 2
#act
DelayGoto 12 @火龙气焰3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级火龙气焰,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@火龙气焰3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 火龙气焰 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 火龙气焰 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【火龙气焰】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


[@末日审判]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 2
#act
DelayGoto 12 @末日审判3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级末日审判,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@末日审判3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 末日审判 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 末日审判 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【末日审判】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


[@雷霆一击]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 2
#act
DelayGoto 12 @雷霆一击3
#ELSEACT
MESSAGEBOX 奶奶的你想骗我,你合击都没有3级雷霆一击,你还想来升级合击啊!\
BREAK

[@雷霆一击3]
#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 6
checkitem 战神项链 1
checkitem 战神戒指 2
checkitem 战神手镯 2
checkitem 战神头盔 1
checkitem 战神腰带 1
checkitem 战神圣靴 1
#act
take 战神项链 1
take 战神戒指 2
take 战神手镯 2
take 战神头盔 1
take 战神腰带 1
take 战神圣靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用战神8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 6
checkitem 圣魔项链 1
checkitem 圣魔戒指 2
checkitem 圣魔手镯 2
checkitem 圣魔头盔 1
checkitem 圣魔腰带 1
checkitem 圣魔法靴 1
#act
take 圣魔项链 1
take 圣魔戒指 2
take 圣魔手镯 2
take 圣魔头盔 1
take 圣魔腰带 1
take 圣魔法靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用圣魔8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 6
checkitem 真魂项链 1
checkitem 真魂戒指 2
checkitem 真魂手镯 2
checkitem 真魂头盔 1
checkitem 真魂腰带 1
checkitem 真魂道靴 1
#act
take 真魂项链 1
take 真魂戒指 2
take 真魂手镯 2
take 真魂头盔 1
take 真魂腰带 1
take 真魂道靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用真魂8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 9
checkitem 星王项链(战) 1
checkitem 星王战戒 2
checkitem 星王护腕(战) 2
checkitem 星王战盔 1
checkitem 星王腰带(战) 1
checkitem 星王战靴 1
#act
take 星王项链(战) 1
take 星王战戒 2
take 星王护腕(战) 2
take 星王战盔 1
take 星王腰带(战) 1
take 星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 9
checkitem 星王项链(法) 1
checkitem 星王魔戒 2
checkitem 星王护腕(法) 2
checkitem 星王魔盔 1
checkitem 星王腰带(法) 1
checkitem 星王魔靴 1
#act
take 星王项链(法) 1
take 星王魔戒 2
take 星王护腕(法) 2
take 星王魔盔 1
take 星王腰带(法) 1
take 星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 5
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 9
checkitem 星王项链(道) 1
checkitem 星王道戒 2
checkitem 星王护腕(道) 2
checkitem 星王道盔 1
checkitem 星王腰带(道) 1
checkitem 星王道靴 1
#act
take 星王项链(道) 1
take 星王道戒 2
take 星王护腕(道) 2
take 星王道盔 1
take 星王腰带(道) 1
take 星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 11
checkitem 极品星王战链 1
checkitem 极品星王战戒 2
checkitem 极品星王战镯 2
checkitem 极品星王战盔 1
checkitem 极品星王战带 1
checkitem 极品星王战靴 1
#act
take 极品星王战链 1
take 极品星王战戒 2
take 极品星王战镯 2
take 极品星王战盔 1
take 极品星王战带 1
take 极品星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 11
checkitem 极品星王魔链 1
checkitem 极品星王魔戒 2
checkitem 极品星王魔镯 2
checkitem 极品星王魔盔 1
checkitem 极品星王魔带 1
checkitem 极品星王魔靴 1
#act
take 极品星王魔链 1
take 极品星王魔戒 2
take 极品星王魔镯 2
take 极品星王魔盔 1
take 极品星王魔带 1
take 极品星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 8
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 11
checkitem 极品星王道链 1
checkitem 极品星王道戒 2
checkitem 极品星王道镯 2
checkitem 极品星王道盔 1
checkitem 极品星王道带 1
checkitem 极品星王道靴 1
#act
take 极品星王道链 1
take 极品星王道戒 2
take 极品星王道镯 2
take 极品星王道盔 1
take 极品星王道带 1
take 极品星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用极品星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 13
checkitem 至尊★星王战链 1
checkitem 至尊★星王战戒 2
checkitem 至尊★星王战镯 2
checkitem 至尊★星王战盔 1
checkitem 至尊★星王战带 1
checkitem 至尊★星王战靴 1
#act
take 至尊★星王战链 1
take 至尊★星王战戒 2
take 至尊★星王战镯 2
take 至尊★星王战盔 1
take 至尊★星王战带 1
take 至尊★星王战靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 13
checkitem 至尊★星王魔链 1
checkitem 至尊★星王魔戒 2
checkitem 至尊★星王魔镯 2
checkitem 至尊★星王魔盔 1
checkitem 至尊★星王魔带 1
checkitem 至尊★星王魔靴 1
#act
take 至尊★星王魔链 1
take 至尊★星王魔戒 2
take 至尊★星王魔镯 2
take 至尊★星王魔盔 1
take 至尊★星王魔带 1
take 至尊★星王魔靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 10
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 13
checkitem 至尊★星王道链 1
checkitem 至尊★星王道戒 2
checkitem 至尊★星王道镯 2
checkitem 至尊★星王道盔 1
checkitem 至尊★星王道带 1
checkitem 至尊★星王道靴 1
#act
take 至尊★星王道链 1
take 至尊★星王道戒 2
take 至尊★星王道镯 2
take 至尊★星王道盔 1
take 至尊★星王道带 1
take 至尊★星王道靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用至尊星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

;=====================================

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 > 12
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 < 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30

#IF
H.CHECKMAGICLEVEL 雷霆一击 = 14
checkitem 天赐∷星王神链 1
checkitem 天赐∷星王神戒 2
checkitem 天赐∷星王神镯 2
checkitem 天赐∷星王神盔 1
checkitem 天赐∷星王神带 1
checkitem 天赐∷星王神靴 1
#act
take 天赐∷星王神链 1
take 天赐∷星王神戒 2
take 天赐∷星王神镯 2
take 天赐∷星王神盔 1
take 天赐∷星王神带 1
take 天赐∷星王神靴 1
H.SKILLLEVEL 雷霆一击 + 1
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
SENDMSG 0 玩家【%s】成功使用天赐星王8件套升级了自己的合击技能【雷霆一击】!!! 249 0 30
#ELSEACT
MESSAGEBOX 你确认你的材料正确了吗?或您的合击技能已经满级15级了\
BREAK


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver/手机版/Gm版本库 ( 蜀ICP备20007044号-1 )|网站地图

GMT+8, 2021-7-30 12:47 , Processed in 0.156000 second(s), 19 queries .

Powered by GM版本库 X3.4

© 2001-2011 Comsenz Inc.>  template by gmbbk.com