GM基地论坛

 找回密码
 立即注册

[Gm版本库]2017年9月战天魂打金单职业传奇版本|祖玛秘境|苍月海岛|GEE引擎 - 传奇商业版本免费下载

查看: 2153|回复: 120

[Gm版本库]2017年9月战天魂打金单职业传奇版本|祖玛秘境|苍月海岛|GEE引擎

[复制链接]
发表于 2017-9-22 13:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gm版本库_传奇服务端_传奇版本下载_传奇一条龙_Gm论坛-中国最大的GM基地交流平台,让您自己成为传奇一条龙!

国家男子游泳教练       yzgys     15      16             ≮◇战天魂◇≯\「国家男子游泳教练」\━━━━━             0       1048   0     0  0        
活动                    3        292     317            ≮◇战天魂◇≯\「活动人口」\━━━━━                     0       1037   0     0  0        
人民币兑换元宝          3   299     312                 ≮◇战天魂◇≯\「元宝兑换」\━━━━━                           0       1098   0      0        0
二级密码                3       291     300                ≮◇战天魂◇≯\二级密码」\━━━━━                       0       2015  0     0  0
沙奖                        3        291        306                ≮◇战天魂◇≯\沙城奖励」\━━━━━                       0       2015  0     0  0
货币兑换                3        296        312                ≮◇战天魂◇≯\货币兑换」\━━━━━                       0       1099  0     0  0
无限仓库                3        284        303                ≮◇战天魂◇≯\无限仓库」\━━━━━                       0       1099  0     0  0
皇城潜入                N3         634    278     〖潜入皇城〗                0 33 0
回收提现              gm01      24      29    〖回收〗                0 10 0
二级密码                3       291     300                ≮◇战天魂◇≯\「二级密码」\━━━━━                        0       1034  0     0  0
二级密码             xinren    90   74                  ≮◇战天魂◇≯\「二级密码」\━━━━━                        0       1034  0     0  0         
二级密码             xinren    103 85                   ≮◇战天魂◇≯\「二级密码」\━━━━━                        0       1034  0     0  0         
二级密码             xinren    93  92                   ≮◇战天魂◇≯\「二级密码」\━━━━━                        0       1034  0     0  0         
二级密码             xinren    80  81                   ≮◇战天魂◇≯\「二级密码」\━━━━━                        0       1034  0     0  0         
幸运蟾蜍              3        275        292                        ≮◇战天魂◇≯\「幸运蟾蜍」\━━━━━                               0       2037  0     0  0   
扫一扫               3  289     318                     ≮◆战天魂◆≯\「QQ◇礼包」\━━━━━                        0       1034  0     0  0               
宣传奖励大使         3  298     300                     ≮◇战天魂◇≯\「宣传奖励大使」\━━━━━                    0       1033  0     0  0  


新加\装备镶嵌大师       3       274     297             ≮◇战天魂◇≯\「装备镶嵌」\━━━━━                        0       1093        0        0        0
功能NPC\元素                3       283        297                ≮◇战天魂◇≯\「元素祭献」\━━━━━                        0       1033  0     0  0
功能NPC\天赋                3        280        297                ≮◇战天魂◇≯\「战魂剑魄」\━━━━━                        0     1034  0     0  0
功能NPC\转生            3        277        297                ≮◇战天魂◇≯\「转生大师」\━━━━━                        0     1035  0     0  0
功能NPC\技能                3        271        297                ≮◇战天魂◇≯\「强化技能」\━━━━━                        0       1079  0     0  0
功能NPC\称号                3        286     297                ≮◇战天魂◇≯\「称号普生」\━━━━━                        0      1037   0     0  0        
功能NPC\法宝                3        265        302        ≮◇战天魂◇≯\「法宝锻造」\━━━━━        0        1027        0        0        0
功能NPC\时装                3        265        307        ≮◇战天魂◇≯\「皮肤锻造」\━━━━━        0        1030        0        0        0
功能NPC\剑鞘                3        265        313        ≮◇战天魂◇≯\「剑鞘锻造」\━━━━━        0        1031        0        0        0
功能NPC\满血                3        289        303        ≮◇战天魂◇≯\「回血女神」\━━━━━        0        1032        0        0        0
功能NPC\回收提现        3       293     312        ≮◇战天魂◇≯\「提现申清」\━━━━━                                      0        1024        0        0        0
功能NPC\等级渡劫      qxsj      21       29     ≮◇战天魂◇≯\「等级渡劫」\━━━━━        0        1030        0        0        0


招贤纳士                     3        268        297        ≮◇战天魂◇≯\「招贤纳士」\━━━━━        0        1039        0        0        0
全新地图\首充打宝        3        278        310        ≮◇战天魂◇≯\「首充打宝」\━━━━━        0        2035        0        0        0
功能NPC\神兵谱          3       265     319     ≮◇战天魂◇≯\「神兵谱」\━━━━━        0        1014        0        0        0
全新地图\神兽印记       3       261     303     ≮◇战天魂◇≯\「神兽印记」\━━━━━  0        1028        0        0        0
全新地图\野外寻宝        3        289        313        ≮◇战天魂◇≯\「城市传送」\━━━━━        0        2008    0        0        0
全新地图\祖玛通道        3        286        322        ≮◇战天魂◇≯\「祖玛通道」\━━━━━        0        1004        0        0        0
全新地图\祖玛秘境       3        282        322        ≮◇战天魂◇≯\「祖玛秘境」\━━━━━        0        1004        0        0        0
全新地图\苍月海岛       3        278        322        ≮◇战天魂◇≯\「苍月海岛」\━━━━━        0        1004        0        0        0
全新地图\神道天坛       3        274        322        ≮◇战天魂◇≯\「神道天坛」\━━━━━        0        1004        0        0        0
全新地图\幽灵鬼蜮        3        270     322        ≮◇战天魂◇≯\「幽灵鬼蜮」\━━━━━        0        1004        0        0        0
全新地图\绿地迷宫        3        286        326        ≮◇战天魂◇≯\「绿地迷宫」\━━━━━        0        1005        0        0        0
全新地图\BOSS之家        3        282        326        ≮◇战天魂◇≯\「BOSS之家」\━━━━━        0        1005        0        0        0
全新地图\剑鞘地图       3        274        326        ≮◇战天魂◇≯\「剑鞘修仙」\━━━━━        0        1005        0        0        0
全新地图\称号地图        3        270        326        ≮◇战天魂◇≯\「称号地图」\━━━━━        0        1005        0        0        0
全新地图\初转地图        3        278        326        ≮◇战天魂◇≯\「转生地图」\━━━━━        0        1005        0        0        0

功能NPC\法宝                qxsj        27      25      ≮◇战天魂◇≯\「法宝锻造」        0        1031        0        0        0
功能NPC\时装                qxsj        33        24      ≮◇战天魂◇≯\「皮肤锻造」        0        1032        0        0        0
功能NPC\剑鞘                qxsj        38        26      ≮◇战天魂◇≯\「剑鞘锻造」        0        1033        0        0        0
全新地图\神兵谱         qxsj    40      30      ≮◇战天魂◇≯\「神兵谱」\━━━━━        0        1039        0        0        0
全新地图\蛮荒深渊        qxsj        46        34        ≮◇战天魂◇≯\「蛮荒深渊」\━━━━━  0        1001        0        0        0       
全新地图\迷雾山谷        qxsj        43        36        ≮◇战天魂◇≯\「迷雾山谷」\━━━━━  0        1001        0        0        0                      
全新地图\冰雪神殿        qxsj        40      38        ≮◇战天魂◇≯\「冰雪神殿」\━━━━━  0        1001        0        0        0
全新地图\死亡峡谷        qxsj        37        40        ≮◇战天魂◇≯\「死亡峡谷」\━━━━━  0        1001        0        0        0
全新地图\异界古墓        qxsj        34        42        ≮◇战天魂◇≯\「异界古墓」\━━━━━  0        1001        0        0        0
全新地图\中转地图        qxsj        31      44        ≮◇战天魂◇≯\「转生地图」\━━━━━  0       1001        0        0        0
全新地图\首充打宝        qxsj        49      32        ≮◇战天魂◇≯\「首冲打宝」\━━━━━  0        2008        0        0        0
全新地图\渡劫命格       qxsj    37      36      ≮◇战天魂◇≯\「渡劫命格」\━━━━━                0        1034        0        0        0
全新地图\称号           qxsj    32      38      ≮◇战天魂◇≯\「高级称号」\━━━━━                0        1035        0        0        0
全新地图\称号地图       qxsj    28      38      ≮◇战天魂◇≯\「称号地图」\━━━━━                0        1036        0        0        0
全新地图\神兽印记       qxsj    23      37      ≮◇战天魂◇≯\「神兽印记」\━━━━━              0        1037        0        0        0
第三大陆\第三大陆        qxsj    30      32      ≮◇战天魂◇≯\│第三大陆│\━━━━━                0        2010        0        0        0
第三大陆\神秘老人       qxsj         20      34      ≮◇战天魂◇≯\「神秘老人」\━━━━━          0        1038        0        0        0        0
全新地图\全新世界        3     297        306     ≮◆战天魂◆≯\「第二大陆」\━━━━━        0        2034        0        0        0
第三大陆\神秘老人       xmhx        75        68        ≮◇战天魂◇≯\「神秘老人」\━━━━━        0        2000        0        0        0
第三大陆\神秘老人       smhx        75        68        ≮◇战天魂◇≯\「神秘老人」\━━━━━        0        2000        0        0        0
第三大陆\神秘老人       mmhx        75        68        ≮◇战天魂◇≯\「神秘老人」\━━━━━        0        2000        0        0        0
第三大陆\神秘老人       smhx        75        68        ≮◇战天魂◇≯\「神秘老人」\━━━━━        0        2000        0        0        0


新加\转生                    DSSJ        26        26     ≮◇战天魂◇≯\「转生大师」        0        2015        0        0        0
新加\渡劫丹合成         dssj           26         16     ≮◇战天魂◇≯\「战魂神丹」        0        2016        0        0        0
全新地图\首充打宝        dssj        21      28     ≮◇战天魂◇≯\「首充打宝」        0        2017        0        0        0
全新地图\神兵谱         dssj    17      25     ≮◇战天魂◇≯\「神兵之谱」        0        2018        0        0        0   
第三大陆\称号           dssj        30        19     ≮◇战天魂◇≯\「称号晋升」        0       2019        0        0        0
第三大陆\称号地图       dssj    19      16     ≮◇战天魂◇≯\「称号地图」        0        2008        0        0        0   
第三大陆\天古庄园        dssj        23        20     ≮◇战天魂◇≯\「天古庄园」        0        2008        0        0        0
第三大陆\地古庄园        dssj        25        22     ≮◇战天魂◇≯\「地古庄园」        0        2008        0        0        0
第三大陆\人古庄园        dssj        16        18     ≮◇战天魂◇≯\「人古庄园」        0        2008        0        0        0
第三大陆\魔古庄园        dssj        18        20     ≮◇战天魂◇≯\「魔古庄园」        0        2008        0        0        0
第三大陆\神古庄园       dssj    20      22     ≮◇战天魂◇≯\「神古庄园」        0        2008        0        0        0
第三大陆\高转地图       dssj    21      18     ≮◇战天魂◇≯\「转生地图」        0        2008        0        0        0
第三大陆\时装           dssj    32      21     ≮◇战天魂◇≯\「皮肤锻造」        0        1031        0        0        0     
第三大陆\法宝           dssj    28      18     ≮◇战天魂◇≯\「法宝锻造」        0        2003        0        0        0
第三大陆\终极锻造       dssj    24      15     ≮◇战天魂◇≯\│终极锻造│        0        1039        0        0        0
第三大陆\剑鞘           dssj    11      20     ≮◇战天魂◇≯\│剑鞘提升│        0        1030        0        0       0
第三大陆\等级提升       dssj    14      23     ≮◇战天魂◇≯\│等级提升│        0        1027        0        0        0
二级密码       3   553        689        ★脱机验证★\「战天魂」\·          0   1027 0  0
QQ截图20170913141730.jpg
QQ截图20170913141738.jpg
QQ截图20170913141746.jpg
QQ截图20170913141346.jpg
官方网站:http://www.gmbbk.com
交流群号:①群:173933948 ②群:257169619 ③群:127473249 ④群:122451536
注意:版本已经经过技术检测 如果您发现此版本依旧残留漏洞信息 请联系QQ:537036801
      本论坛为电信服务器怕网通的下载速度慢所以把版本放在了网盘上,你这里下的是版本在网盘的下载地址。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


回复

使用道具 举报

0
发表于 2017-9-22 13:52:48 | 显示全部楼层
我是传奇的忠实粉丝,如果问我为什么喜欢玩传奇的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

0
发表于 2017-9-22 13:56:15 | 显示全部楼层
传奇sf,传奇私服版本,传奇服务端,传奇版本,传奇素材,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 14:00:26 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0
发表于 2017-9-22 14:03:46 | 显示全部楼层
1.85狂雷版本,1.95酷月合击,1.76蓝魔精品、究极、大极品、小极品
回复 支持 反对

使用道具 举报

0
发表于 2017-9-22 14:06:47 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 14:08:08 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0
发表于 2017-9-22 14:10:26 | 显示全部楼层
后说下线路问题,无论你是想找网通传奇私服还是电信传奇私服,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 14:12:19 | 显示全部楼层
as6546544654654
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 14:14:27 | 显示全部楼层
看起来不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版/Archiver/Gm版本库 ( 粤ICP备18134211号 )|网站地图

GMT+8, 2019-6-19 08:52 , Processed in 0.296400 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2011 Comsenz Inc.>  template by gmbbk.com